Projekt Grundvig

by

PROJEKT GRUNDVID { Grundvig Learning Partneship }   ,,UCZENIA SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE’’

KLUB ,, Mamy z Bielan’’ uczestniczy w międzynarodowym projekcie GUNDVING –
,, Uczenia się rodziców o rozwoju wczesnodziecięcym { ECD } i edukacji wczesnodziecięcej { ECE }
Naszą reprezentantką jest Joanna Leszczyńska- Kudłaciak , która w dniach 19-23 listopada uczestniczyła w II Międzynarodowej Konferencji Unii Centrów Matek w Strebskim Pleso w Wysokich Tatrach na Słowacji. Tematem przewodnim były Centra Matek jako Akademia Praktycznego Rodzicielstwa. Jest to koncepcja dla nowego wychowywania dzieci, którą Słowaczki chcą przekazać u siebie w rządzie. Pracowały nad tym matki z Centrów Matek, jak również wykwalifikowani specjaliści.
W tej konferencji wzięły udział następujące kraje :
-Słowacja,
-Czechy,
– Niemcy,
-Holandia,
-Włochy,
-Węgry,
-Austria,
-Rosja,
-Uganda,
-Polska.

Był to czas na wymianę wszelakich doświadczeń poszczególnych państw. Ich osiągnięć, sukcesów, a zarazem porażek , podknięć. Niektóre kraje, tak jak Niemcy tworzyły swój system ponad 20lat. I to One przekazywały nam drogę rozwoju. Dzięki takim międzynarodowym spotkaniom możemy czerpać wiedzę w naszym rozwoju naszych Klubów, Stowarzyszeń , Fundacji.
Najbardziej przejmującym wydarzeniem był fakt przedstawienia wypowiedzi Moniki Jaeckel, Pierwszej Damy Ruchu Centrów Matek , która zmarła prawie, że tuż przed konferencją . Wiedziała ,że nie doczeka wizyty na Słowacji. Jej słowa otuchy ,wsparcia dały wszystkim wielką siłę i moc w działaniach. Pomimo, że wiele uczestniczek jej nie znało, stała się dla nas bliską osobą. Jej energia, uśmiech pomimo choroby wzmocniła nas i dała poczucie, że nasze działania są słuszne, choć bardzo często okupione trudną, ciężką i żmudną pracą. Ale jak się ma cele, przekonania , zapał i potęgę tak wielu matek , można pokonać wszelkie problemy i osiągnąć zaplanowany sukces. Uwiecznieniem sukcesów Moniki było przejście z lampionami , śpiewy ,rozmowy w różnych językach . Dało to niesamowity klimat i wielkie przeżycie , oraz jedność matek , ojców i dzieci.
Chciałabym jednak podzielić się informacją co to są te Centra Matek, co reprezentują, w jaki sposób działają. Byłyśmy w 3 takich ośrodkach. Rozmawiałyśmy z mamami i czerpałyśmy z nich wiedzę i doświadczenie. Każde takie Centrum , to na ogół fundacja, która współpracuje z danymi władzami miasta. Dostają samodzielny lokal, który urządzają według swoich potrzeb, w którym mogą realizować swoje programy. Bardzo często jednak płacą np. połowę czynszu, albo światło, lub inne małe koszta. Dzięki temu mogą się aktywnie rozwijać na miarę swoich zamierzonych celów i specyfikacji. Zajmują się na ogół dziećmi od 0-3lat, ale niektóre z nich dziećmi w wieku przedszkolnym, szkolnym, a nawet młodzieżą. Prowadzą np. kurs zdrowego rodzicielstwa, szkoły dla małych artystów, kluby malucha, języki obce i , wiele ,wiele innych. Niektóre Centra wprowadzają dzieci niepełnosprawne, dzieci innych narodowości.
W takich miejscach mamy, ojcowie ,dzieci, dziadkowie czują się jak we własnym domu. Ja też tak się poczułam. Było tam przytulnie i miło. Można napić się czegoś ciepłego lub coś przekąsić.
Co mnie w tym wszystkim utwierdziło ?,że nasze działania klubowe ,,Mamy z Bielan’’ są całkowicie słuszne, że my również mamy wiele pomysłów i ogromną potęgę, że obrałyśmy dobry kierunek .

Joanna Leszczyńska

PROJEKT UCZENIE SIĘ RODZICÓW O ROZWOJU WCZESNODZIECIĘCYM (ECD) I EDUKACJI WCZESNODZIECIĘCEJ (ECE)

Od 1 sierpnia 2009 roku Instytut Małego Dziecka im. Astrid Lindgren rozpoczął realizację dwuletniego projektu finansowanego w ramach Projektów Partnerskich Grundtviga.

Projekt ma charakter szkoleniowy i jest skierowany do kobiet/ matek – liderek, które  prowadzą  formalne/ nieformalne organizacje/ grupy działające na rzez rodziny, małych dzieci  oraz wzmacniają kobiety/ matki w przestrzeni społecznej. Do udziału w projekcie zaproszone zostały kobiety-liderki z kilkunastu polskich organizacji i grup nieformalnych.

Instytut Małego Dziecka pełni rolę koordynatora  projektu oraz prowadzi  warsztaty  dla matek – liderek z Niemiec i Słowacji na temat modelowego i innowacyjnego podejścia IMD dotyczącego rozwoju wczesnodziecięcego i edukacji wczesnodziecięcej.

Głównymi celami  projektu są:

 • Rozwój wiedzy i wzmocnienie umiejętności uczestników projektu w zakresie rozwoju wczesnodziecięcego i edukacji wczesnodziecięcej.
 • Oferowanie rodzicom z różnych krajów Unii Europejskiej możliwości wymiany pomysłów i praktyk dotyczących organizacji i funkcjonowanie Centrów Matek.
 • Dalsze upowszechnianie i transfer dobrych praktyk w sieciach partnerskich.
 • Wzmocnienie współpracy europejskiej oraz nawiązywanie kontaktów między grupami tworzącymi nieformalne środowisko nauki dla osób będących w niekorzystnej sytuacji.

Projekt  jest realizowany wspólnie z  3 partnerami :

 • Stichting Nest! – Holandia, Amsterdam – jest twórcą metodologii uczenia się w obszarze inicjatyw oddolnych,
 • Mütterforum Baden-Württemberg e.V. Landesverband der Mutter- und Familienzentren – Niemcy, Stuttgart – ma doświadczenie w tworzeniu  ogólnodostępnych miejsc w przestrzeni publicznej, gdzie rodzice uczą się i rozwijają
 • Unia materkych centier (UMC) – Słowacja, Bratysława – wypracowała pozytywną relację pomiędzy obszarem edukacji formalnej i nieformalnej

Projekt dla grupy polskiej proponuje  :

 • 2 wyjazdy szkoleniowe do organizacji partnerskiej z projektu (Słowacja -“Akademia praktycznego rodzicielstwa” 19- 23 .11.2009r., Niemcy- „Samopomoc rodzicielska, szkolenie dot. metody wspierania liderów- 02.2011r.)
 • 2 warsztaty dla liderek prowadzone przez Marieke van Geldermalsen – Jaeckel Stichting Nest! – Holandia ( 1 warsztat- strategie samodzielnego organizowania się rodziców- 03.2010r., 2 warsztat- – budowanie sieci inicjatyw oddolnych oraz wzajemne wsparcie – 11.2010r.)
 • Wsparcie  liderów inicjatyw oddolnych w transferze wiedzy i umiejętności do swoich grup
 • Konferencję podsumowującą projekt – 05.2011r.

Instytut Małego Dziecka im. Astrid Lindgren (IMD) jest organizacją pozarządową, która ponad 16 lat działa w obszarze wsparcia rozwoju i edukacji małego dziecka. W tym czasie organizacja zrealizowała kilkadziesiąt projektów o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym.

Misją organizacji jest budowanie kultury małego dziecka jako integralnej części demokratycznego społeczeństwa. Instytut Małego Dziecka promuje znaczenie wczesnego dzieciństwa i dobrej jakości edukacji dla rozwoju człowieka.

Interdyscyplinarny zespół specjalistów (psychologów, pedagogów, nauczycieli przedszkolnych, socjologów, trenerów) pracuje w oparciu o autorską, innowacyjną koncepcję skoncentrowaną na perspektywie małego dziecka (  Podejście IMD).

Programy Instytutu kierowane są do małych dzieci (od urodzenia do 7 roku życia) i ich najbliższego środowiska rodzinnego i edukacyjnego oraz wszystkich uczestników przestrzeni społecznej, w której żyją małe dzieci.


%d blogerów lubi to: