Kampania,, Zakochaj się w Warszawie rodzinnej”

by

Warszawa, 18 listopada 2010r.

Zakochaj się w Warszawie rodzinnej

Rusza internetowa kampania społeczna Zakochaj się w Warszawie rodzinnej. Jej celem jest stworzenie platformy dialogu na temat życia rodzin oraz usług oferowanych przez miasto, które ułatwiają godzenie ról zawodowych, opiekuńczych i wspierają rodziców w wychowywaniu dzieci.

Kampania jest jednym z działań zapisanych w uchwalonym programie „Rodzina” na lata 2010 – 2020 w ramach Społecznej Strategii Warszawy.

Warszawa kojarzona jest zwykle z miastem zawodowego sukcesu, ale ma także piękną rodzinną twarz: tętni życiem pokoleń, radością wspólnie spędzanego czasu, kolorami różnych stylów i wyborów. Kampania ma pokazać ten potencjał. Będą to cztery etiudy filmowe z życia warszawskich rodzin umieszczone na Facebooku oraz YouTube. Każdy może do nas dołączyć, wystarczy wejść na stronę www.facebook.com/warszawa i zabrać głos w dyskusji.

Taka konstrukcja kampanii skupia użytkowników wokół tematów warszawskich, prowokuje do dialogu oraz wymiany doświadczeń: Jak wygląda nasze życie codzienne? Jak spędza czas współczesna babcia, dziadek? Praca i dom, czyli jak pogodzić sukces z życiem rodziny? Będą pokazane także ulubione miejsca „rodzinne” internautów, sposoby na nudę, Kluby Mam i pomysły tatusiów.

Kampania obejmuje cztery etiudy filmowe z życia warszawskich rodzin i potrwa cztery tygodnie. Co tydzień opublikowany będzie nowy film.

  1. Więzi

Rodzina to relacje międzyludzkie, nie tylko więzi pokrewieństwa. Więzi organizują wspólnotę rodziny wokół ważnych dla niej wartości i naturalnie skłaniają jej członków do

współdziałania.

  1. Pokolenia

Pokoleniowość rodzin jest transmisją wartości. Rodzice, dzieci, dziadkowie i ich odmienne style życia w rodzinie tworzą płaszczyznę zmian.

  1. Rodzinny sukces

Dzięki nowoczesnemu rytmowi Warszawy rodzice z powodzeniem mogą łączyć zawodową karierę z życiem rodzinnym. Sprzyja temu miejski styl życia, komunikacja, oferta edukacyjna i opiekuńcza, otwartość metropolii. Warszawska rodzina może wybierać, co dla niej jest sukcesem i odważnie realizować swoje marzenia. W etiudzie filmowej zobaczymy jak rodziny wyobrażają sobie swój sukces.

  1. Wspólna radość

Warszawa jest pełna ofert dla rodzin chcących wspólnie spędzać wolny czas. Będąc razem nie tylko umacniamy nasze więzi, ale pozbywamy się stresu i podnosimy nasze umiejętności komunikacji. Przez działanie wyrażamy swoją osobowość i rozwijamy się kulturowo.

Program Rodzina

Dokument określa priorytety i działania Warszawy na lata 2010-2020 w zakresie wsparcia rodzin i tworzenia im warunków do rozwoju. Program Rodzina został opracowany przez Urząd m. st. Warszawy we współpracy ze specjalistami, organizacjami pozarządowymi, nieformalnymi zrzeszeniami, jak na przykład Kluby Mam, pracownikami pomocy społecznej. Priorytety zawarte w programie, czyli tworzenie przyjaznych warunków dla życia i rozwoju rodziny, niesienie pomocy rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym, zapewnienie dzieciom pieczy zastępczej oraz reintegracja rodzin, są i będą kontynuowane poprzez różnorodne działania. Między innymi jest to stworzenie i prowadzenie bazy danych o usługach dla rodzin, otwarcie przestrzeni publicznej dla rodziny, rozbudowa sieci form opieki dla dzieci w wieku 0-6, wykorzystywanie istniejącej infrastruktury do prowadzenia działań edukacyjno-integracyjnych, organizowanie Dzielnicowych Centrów Rodziny, tworzenie placów zabaw na osiedlach oraz w parkach z uwzględnieniem różnych grup wiekowych oraz potrzeb dzieci niepełnosprawnych, rozwijanie zróżnicowanych form wsparcia rodziców małych dzieci, a także działania na rzecz integracji cudzoziemców mieszkających w Warszawie.

Nowy konkurs w ramach programu „Rodzina”

– rozstrzygnięty

W ramach programu Rodzina, Miasto Stołeczne Warszawa przyznało dotacje organizacjom na rozwijanie zróżnicowanych form wsparcia rodziców w sprawach opiekuńczo-wychowawczych. W tym roku, na to zadanie ratusz przeznaczył ponad 250 tys. zł. Dofinansowano 8 projektów, m.in.: warsztaty umiejętności wychowawczych, spotkania integrujące (zajęcia plastyczne, manualne, kulinarne, projekcje filmów, spotkania tematyczne), poradnictwo specjalistyczne: rodzinno-pedagogiczne, psychologiczne, czy prawne.

Ciekawą propozycję przedstawiła Fundacja Zielone Domy, czyli prowadzenie Słonecznego Domu dla dzieci i rodziców (3 placówki: Saski Zakątek na Pradze Południe, Bajkowy Świat, Klub Edukacji dla Dzieci na Ursynowie) – miejsca spotkań, zabaw dla małych dzieci (0-4) i ich rodziców lub innych osób sprawujących opiekę.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci zaproponowało projekt kierowany do rodzin zagrożonych rozpadem, w których jednym z opiekunów jest cudzoziemiec, gdzie na problemy opiekuńczo – wychowawcze nakładają się trudności związane z różnicami międzykulturowymi. TPD wzmocnienie rodziców poprzez pomoc prawną, wsparcie psychologiczne, wsparcie antropologa kultury oraz szkolenia warsztatowe.

organizacja program miejsce realizacji
Fundacja ZIELONE DOMY Rozwijanie zróżnicowanych form wsparcia opiekuńczo-wychowawczych – prowadzenie Słonecznego Domu dla dzieci i rodziców/opiekunów 1. Przedszkole nr 142 „Saski Zakątek”, Warszawa, ul. Francuska 34 

2. Przedszkole „Bajkowy Świat”, Warszawa, ul. A.Kowalczyka 1a

3. Klub Edukacyjny dla Dzieci „Po Szkole”, Warszawa, ul. Teligi 5/8

Krajowy Komitet Wychowania Resocjalizującego im. Kazimierza Lisieckiego, członek Międzynarodowej Federacji Wspólnot Wychowawczych FICE Wsparcie rodzin wielodzietnych w sprawach opiekuńczo-wychowawczych oraz wzmacnianie kompetencji tych rodzin w wypełnianiu ich funkcji przez pedagogów rodzinnych i zespół specjalistów Ośrodek Metodyczny KKWR Krakowskie Przedmieście 6/10  00-325 Warszawa
Fundacja DZIECI NICZYJE Program wsparcia rodziców najmłodszych dzieci z terenu m.st. Warszawy w sprawach opiekuńczo-wychowawczych Praskie Centrum Dziecka i Rodziny Walecznych 59 

03-926 Warszawa

Powiślańska Fundacja Społeczna Poradnia Rodzinna Poradnia Rodzinna Powiślańskiej Fundacji Społecznej ul. Mokotowska 55/4 00-542 Warszawa
CARITAS Diecezji Warszawsko-Praskiej W rodzinie siła” – rozwijanie zróżnicowanych form wsparcia rodziców w sprawach opiekuńczo-wychowawczych realizowane przez Saskie Centrum Rodziny CARITAS DWP Saskie Centrum Rodziny Caritas Diecezji Warszawsko – Praskiej ul. Francuska 34 03-905 Warszawa
Fundacja BENE VOBIS Społeczna Kampania promująca poradnictwo profilaktyczne „Psycholog przyjazny rodzinie” Fundacja BENE VOBIS Al.Wojska Polskiego 50/54 01-554 Warszawa
Stowarzyszenie dla Rodzin Dla rodziców, dla rodzin 1.Zespół ,,Ząbkowska” Warszawa ul. Ząbkowska 39 m 1,2 

2. Zespół ,,Wileńska” Warszawa ul. Wileńskiej 45/39

3. Zespół ,,Nowodwory” Warszawa ul. Światowida 63b/85

4. Zespół ,,Zacisze” Warszawa ul. Pszczyńska 26/57

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Rozwijanie zróżnicowanych form wsparcia rodziców w sprawach opiekuńczo-wychowawczych „Dobro dziecka ponad granicami” Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego ul. Kredytowa 1a/13
Reklamy

%d blogerów lubi to: